Contact
Contact
Artikelen

Nieuwsbrief November

Gepubliceerd op:
30/11/2020
6
min.

Nieuwsbrief November 2020

Ruim 2 maanden geleden alweer dat u wat van ons hoorde. Voor u en mij een bijzonder jaar. Nooit in mijn leven gedacht dat ik in 2020 acht maanden in Zambia zou zijn. Nog minder dat Gretha en ik fysiek op verschillende plekken ervaren dat de Here Jezus ons leidt.  Verder was er voor iedereen de pandemie die veel van ons dagelijks leven veranderde.

Op 2 september 2020 was er de terugreis naar NL. Er volgde een heel mooie tijd samen, weerzien met het gezin, kerken en vrienden. Er was reeds lange tijd een To do lijst betreffende onderhoud, in en rond het huis, die van me verwacht werden. De meeste klussen konden worden gedaan. Dit mede geholpen door de reis beperkingen waardoor alleen noodzakelijke bezoeken mogelijk waren. We besloten dat ik in November weer terug zou gaan naar Zambia. De bedoeling is dat ik eind februari 2020 weer naar NL kom. We kijken dan opnieuw hoe het dan verder gaat.

Eind augustus, net voor het vertrek naar NL, was er de officiële start van de kerk in Mpongwe.

Vanaf 2018 is er de verbondenheid met de Miracle Life Community Church (MLCC). Vanuit deze kerk is de hulpvraag gekomen. Het leidersteam heeft gevraagd om hen te coachen, onderwijzen en te ondersteunen.  Dit naast de vraag om een bewustzijn programma voor de mensen met een beperking vanuit de lokale autoriteiten.

Eén van de doelen van het MLCC was om officieel erkent te zijn als kerk door de regering van Zambia. Dit zijn tijdrovende procedures. Veel papierwerk en geld. Reizen naar de hoofdstad e de juiste contacten. We ervaren het als een wonder dat het juist in deze tijd gelukt is. Waarom belangrijk? Het geeft de kerk de mogelijkheid om bv postbus en bankrekening te openen. Verder dat de aanschaf van eigendommen niet meer persoon gerelateerd zijn.  Het maakt je als kerk een geautoriseerde gesprekspartner voor de (lokale) autoriteiten.

Tijdens de ceremonie werd het oudstenteam ingezegend door Bishop Jim (zie de man met rode stropdas) .Ook het oudstenteam uit Serenje (zustergemeente) werd onderdeel van de MLCC en ingezegend. Mooie leidersteams met veel potentie en visie. IK werd hier ook bij betrokken en ingezegend (bevestigende erkenning vanuit de MLCC) als missionaris en coach.

In NL veel bezig geweest met de ontwikkeling van de website.  Hij is in de lucht! https://www.phanera.org  Ik kreeg reeds enige feed back van mijn kinderen. Ook uw aanvullende opmerkingen ter verbetering zijn van harte welkom. We bidden dat het mee kan helpen aan bekendheid wat hier gebeurd.

Wat NU!

1e stappen zetten voor de workshop met alle kerkleiders in Mpongwe over de rechten, kansen, mogelijkheden en volwaardig burgerschap van mensen met een beperking eind 2021. Als vervolg op de workshop in 2020.

Begin oktober heeft de MLCC, aanvullend op wat er reeds aangeschaft was, een stuk land gekocht. Dit stuk land kon worden gekocht door een gift van de Gemeente Gods Gemeente in Landgraaf. De gift is in eerste aanleg verstrekt als lening aan de MLCC. Het doel is om de plannen/visie op gang te helpen opdat de MLCC kan door ontwikkelen  iets voor de gemeenschap tot stand te brengen

Visie: Alle faciliteiten die MLCC bouwt moet een meerwaarde betekenen voor haar omgeving (Mpongwe) en daarnaast huisvesting bieden aan de activiteiten die nodig zijn om MLCC te ontwikkelen.

Hiervoor is een stuk land verkregen.

In totaal is er nu 1,9 ha (4,7 are) land. Er is geen elektriciteit voorziening daar.  De waterput is er met een handmatige pomp.

De plannen met dit land. (kosten zijn een reële inschatting op basis van de nu aanwezige info)

 

Stap 1.

Bouw klaar maken; begroeiing/keien en verdere obstakels verwijderen, egaliseren.

Benodigd Graafmachine, bulldozer. Kosten € 1500, - - € 2000,-

Planning november 2020

Stap 2,

Ploegen en inzaaien Soja ; doel geld genereren voor verder bouwplannen.

Benodigd; huur ploeg en zaaisel   Kosten € 750,-

Stap 3

Hekwerk rondom land en toegangspoort.

Benodigd, ijzeren palen, cement stenen, gaas, prikkeldraad etc. Kosten € 7500,-

Planning eind 2020 – 1e kwartaal 2021

Stap 4

Ontwikkeling watertoren, solar installatie, aanschaf pomp

Kosten € 15.000,-

Planning 2021

Stap 5

Aanvraag voor het brengen van de elektra station naar het land

Kosten Kosten € ?????

Stap 6

Bouwplannen/tekeningen multi gebruik centrum met school, vergader/kantoorruimtes, winkels, restaurants, evenementenhal

Architect, vergunningen etc. Kosten € ?????

1e acties lopen, een architect heeft beloofd mee te denken!

Stap 7

2e fase  bouw klaar maken land

Waterleidingen, riolering, elektriciteit Kosten € ??????

Stap 8.

1e fase bouwen basis school met faciliteiten voor mensen met beperking

Stap 9.

Ontwikkelen evenementenhal etc.

                                                                 

                                                                                              Van dit                                                 naar ……???

Alles hartelijk aanbevolen aan uw gebed, meedenken, donaties

Doneren: via ANBI Gemeente Gods Nederland; ovv Zambia NL55 RABO 0151 7827 25 of zonder ANBI rechtstreeks aan Phanera BV NL63 INGB 0007 7910 90

Geschreven door:
Jan Blokker