Contact
Contact
Artikelen

Nieuwsbrief Juni

Gepubliceerd op:
25/6/2020
8
min.

Phanera BV Zambia

Brief Juni 2020, Jan Blokker

Bijna 100 dagen in Mpongwe (Copperbelt). Ookhier is alles anders gelopen. Reisbeperkingen, gesloten instanties, scholen enkerken gesloten. Ik woonde de eerste weken bij pastor Joe Nkhoma. Na drie wekensloten de scholen. Het gezin had de ruimte weer nodig voor hen zelf. Ik kon eenklein huisje huren bij de Mpongwe Baptist Association. Hierdoor ben ik ook veeltijd alleen. Tijd om te denken en te bidden.

Schoenmaker(1 oog door infectie weg) onder zijn “boom”werkplaats

Ik ging naar Zambia vraag gestuurd. Dehulpvragen waren om in de provincie Copperbelt een campagne te beginnen omaandacht te krijgen voor mensen met een beperking.. De campagne moet autoriteiten,ouders, kerken en bevolking voorlichten over de rechten, kansen, mogelijkhedenen volwaardig burgerschap van mensen met een beperking. Uit de kerken kwam dehulpvraag om hen te coachen, onderwijzen in visie, leiderschapsvorming. Kortomin hun midden te leven en te delen uit levenservaring, kennis en wijsheid.

Zonder een planmatige aanpak op weg. In onsvertrouwen op de Here God, innerlijk overtuigd dat het goed is . Kostenbetalend uit “eigen” middelen.  Voorandere kosten die onderweg zouden komen, weten we ons, in het vertrouwen opGod, afhankelijk van giften en sponsors.   

In eerste aanleg was het idee om deactiviteiten voornamelijk vanuit een conferentieoord in het district in Masaitite doen. Dit idee is in de afgelopen maanden veranderd. Het conferentieoordligt te afgelegen. Verder heeft de organisatie J-Life andere visie op hetgebruik en exploitatie van het gebouw. God bracht me terug naar de in 1984 geborenvisie.

Visie

een duurzame verandering kan alleen komen door een geloofsgemeenschapdie authentiek haar geloof leeft. Een gemeenschap waar God de eerste Liefde isen die leeft uit de gouden regel; Behandel anderen zoals je door hen behandeldwilt worden.

Nodig

Wijsheid en inzicht om te onderkennen of ondersteuningniet ten koste gaat van eigenaarschap/eigen inzet/offers/geestelijkegroei/duurzame verandering.

Reeds ontstaan

Een vrijwilligersteam van 6 mensen uit 2kerken. Contact met de LeonardChewshire Home Foundation (partner Liliana Fonds) . Geplande3 daagse training 2e helft juni 2020 door LCHF  aan het team.

Gedoneerde waterput in 2018 aan een buurt gemeenschap in Mpongwe

Financiën

Reis naar Zambia/dagelijks huishouden/huur/ITen website        eigen bijdrage Jan en Gretha

Aanschaf bouwgrond waar de huidigekerk(schuur) staat            € 5000,-

Ommuren land, na aankoop                                                      €7500,-

Boren waterput/pomp/watertoren                                            €12.000,-

Waarom deze start bijdrage?

Bouwen van een multi functioneel centrum dat de gemeenschap van Mpongwe ten goede komt. We denken  aan voorlichting familieplanning, hygiëne,verslaving, preventie, onderwijs, kunst en wat zich zal aandienen. Met eenalgemene ruimte die gebruikt kan worden voor kerk, cultuur, muziek, film etc.

Doneren: via ANBI Gemeente Gods Nederland; ovv ZambiaNL55 RABO 0151 7827 25 of zonder ANBI rechtstreeks aan Phanera BV NL63 INGB0007 7910 90

Huidige kerkgebouw
Geschreven door:
Jan Blokker