Contact
Contact
Artikelen

Nieuwsbrief Augustus

Gepubliceerd op:
3/9/2020
7
min.

Phanera BV Zambia

Brief Augustus 2020, Jan Blokker

In mijn vorige info brief schreef ik u dat in hetgeloof

Was teruggegaan naar mijn diepste verlangen(liefde,

geloof hiervoor geroepen te zijn) : Eenwaarachtige

Ecclesia (kerk/gemeente/uitgeroepenen)

 

Visie, een duurzame verandering kan alleen komen                              

door een geloofsgemeenschap die authentiek haar

geloof leeft. Een gemeenschap waar God de eerste

Liefde is en die leeft uit de gouden regel;Behandel

anderen zoals je door hen behandeld wilt worden.

Hierin ben ik speciaal bewogen voor de inclusie van de mensen met een beperking en allen zponder gezicht of stem.

Desuccessen / bemoedigingen

De 3 daagsetraining/workshop met betrekking op de bewustzijnsprogramma voor de mensen meteen beperking.

De verblijfsvergunningals missionaris voor de komende 2 jaar.

De erkenning van deregering  van de Miracle Life CommunityChurch (MLCC) in Mpongwe als kerkgenootschap

Het geven vanleiderschapstraining in de Silver land international Church in Serenje.

 

Nog in ontwikkeling.

De aankoop van land voor de bpouw van een multifunctioneel centrum (waarvan de kerk een onderdeel zal zijn)

Een gericht actie plan: Hoe verder met hetbewustzijnsprogramma voor de mensen met een beperking.

 

Voornemens en afspraken met het leidersteam van deMLCC.

Op 1 september ga ik na 6 maanden weer naar  NL

Ik kom terug in Zambia, waarschijnlijk in januari2021 voor om en nabij 3 maanden voor het geven van seminars

Het organiseren van een workshop met betrekking opde bewustzijnsprogramma voor de mensen met een beperking voor allekerken inMpongwe en directe omgeving.

Doel;Bewustwoording en  bijeenbrengen leiderskerken in Mpongwe.

Het zoeken naar hulp in NL voor het ontwerpen entekenen van het multi functioneel gebouw.

Het ondersteunen van MLCC met prediking, coachingen  middelen.

De persoonlijke/emotionel beleving!

Dit hierboven is om en nabij de praktische resultaat van doen, bidden en denken.  Hoe ging het ons persoonlijk en in huwelijk bv? Gretha en ik communiceren over het algemeen dagelijks in Watsapp. Opzondagmiddag hebben we een videao call en praten we over de aspecten die we verder ervaren en beleven. Hoewelwe elkaar fysiek missen zijn we heel blij met wat we mogen ervaren.  De ervaring om iedere dag actief met de bemoediging en opbouw van de ander bezig tezijn maakt ons beiden heel blij en dankbaar. Gretha  staat haar mannetje in de beslissingen in enrond ons huis. We mogen een Nigeriaanse jonge vrouw en een Nederlandse maan(lang in Peru werkzaam geweest) huisvesten. Beiden hebben veelsteun/begeleiding en liefde nodig. Hupbehoevende buren, praktisch engeestelijk, vergen haar aandacht.  Danzijn er natuurlijk ook de kinderen met hun gezinnen en de kleinkinderen. Ze kanniet op mij leunen en moet hierdoor nieuwe (geloofs) stappen maken.

Persoonlijkervaar ik dat ik mij thuisvoel maar ook dat het niet mijn “thuis” is.  Italië en NL zijn echt mijn thuislanden. Hetuitgangspunt was (is) te zijn. Hier te leven zoals ik ook in NL leef. Alsiemand die graag wil dienen en wil doorgeven wat hij van God en lhet levenheeft ontvangen.  Als gepensioneerde hebik geen arbeidsovereenkomst meer.  Ik hebme altijd voorgehouden dat ik  megeestelijk en lichamelijk fit wil houden om te dienen waar mogelijk. Wat tekunnen bijdragen en niet met mijzelf beig te zijn. Dat veranderd niet waar jewoont. Ook hier waren er dagen dat  ik meafvroeg, Wat deo ik hier? Dan dacht ik aan NL en de  Corona beperkingen. Zag mijn foetsvriendeniedere dag op de racefiets stappen etc. Ik dacht dan; Leuk hoor maar wil ik zomijn leven slijten de komende 30 jaar? Dan was ik weer blij dat ik hier buiten de deur stap en met iedereen eengepsrek kan aangaan. Gesprekken over van alles en nog wat. Stukje fietsen enlangs de Afrikaanse blanke boeren. Ook daar leren, getuigen en bemoedigen. Dekerkgemeenschap bemoedigd zien worden. Ze wilen leren. E dimensies onderwijzen die de Here God mij geleerdheeft. Kortom de overtuiging hebben wat bij te kunnen dragen. Het leerprocesover hoe wij denken/voelen. Vaak geconfronteerd worden hoe het in NL was toenik zelf  erg jong was. Vertellen hoe NLabsoluut geen voorbeeldland is qua christelijk geloofsleven. Ook in NL er  gelovigen zijn maar weinig gelovigen iedereminuut met de Here Jezus een levende relatie onderhouden.

Wat heb ik  veel geleerd hoe mensen heir volen en denken.Waar hun pijnen, teleurstellinge  enfrustraties zijn. Hoeveel mensen tussen de 20 en 40 jaar ik hier in deze ruim 5maanden heb zien doodgaan en ontstekingen, gebroken botten, malaris etc.  Er zijn ruim 8 miljoen mensen, ook veelrondom mij heen, die leven van mijnder dan € 1,00 per dag. De wanhoop voelendover de vraag; Hoe gaat dit volk een betere toekomt hebben?  De rotsvaste overtuiging dat werkelijke hulpstart in het bouwen van wat ik noem “de samenleving (cultuur) van de HereJezus.  Af en toe eenzaam. Soms zwaar ingesprek met mezelf. Soms wat somber. Mar over het algemeen, dankbaar,verwonderd, nieuwschierig, genietend. Wat is het mooi als mensen God gaanliefhebben, gehoorzamen.  Genietend vanvandaag en vol hoop/geloof voor morgen iets te mogen geven van Gods genade enwaarheid ; gerechtigheid en vrede.

Financiën

Reis naarZambia/dagelijks huishouden/huur/IT en website     eigen bijdrage Jan en Gretha

Aanschafbouwgrond waar de huidige kerk(schuur) staat              €5000,-

Ommuren land, naaankoop                                                               €7500,-

Borenwaterput/pomp/watertoren                                                    €12.000,-

Multi functioneleruimte: We denken  aan voorlichtingfamilieplanning, hygiëne, verslaving, preventie, onderwijs, kunst en wat zichzal aandienen. Met een algemene ruimte die gebruikt kan worden voor kerk,cultuur, muziek, film etc.

Doneren: via ANBIGemeente Gods Nederland; ovv Zambia NL55 RABO 0151 7827 25 of zonder ANBIrechtstreeks aan Phanera BV NL63 INGB 0007 7910 90

Geschreven door: