Contact
Contact
Artikelen

Extra nieuwsbrief

Gepubliceerd op:
26/11/2020
5
min.

Extra Nieuwsbrief;  26 november 2020

Ik wil u laten kennismaken met een prachtig initiatief. Scholing aan kinderen in een gebied waar geen school is. Kinderen kunnen alleen in Mpongwe naar school. Dan moeten ze in Mpongwe onderdak hebben. Deze kosten zijn voor de meeste families te hoog. Gevolg kinderen blijven thuis. Laten we dit project de naam geven van de initiatiefneemster;

Dyness

Dyness is getrouwd met Norman en ze hebben drie kinderen. Ze woonden een tijdlang in Lusaka. Norman als taxi chauffeur en Dyness leidde daar een privé  (basis) school.  Bij hun regelmatige terugkeer naar hun geboortestreek in de Copperbelt (Mpongwe/Masaiti) district kwam er een dringend verzoek of ze niet wat konden doen voor de “Tonga” gemeenschap, ongeveer 35 km buiten Mpongwe. Het gebied wordt “Kabelenge” genoemd. Dyness en Norman lieten Lusaka ruim drie jaar geleden achter zich om terug te keren naar Mpongwe. Dit betekende onder andere dat Dyness ambulant kleding ging verkopen en Norman hier en daar werk vond. Ze gingen van een huis met ramen en bedden weer terug naar een huis zonder glas en slapen op de grond. AL deze beslissingen namen ze in het vertrouwen dat de Here God hun leidde.

Nadat de regering in september 2020 de scholen weer toestemming gaf te openen ging Dyness naar Kabelenge. Ze kan daar slapen bij een familielid aldaar. Of er nu 12 slapen op 10m2 of 1 meer, hier lukt dat. Een omgeving zonder elektriciteit, huisjes/hutten zonder een enkele voorziening, waar je slaapt en veilig bent voor de regen. Je kookt buiten onder een afdakje, haalt water uit een poel 300 meter verder op, je doet je behoefte op een pit latrine een paar meter verderop. Er is een kerkgebouwtje gebouwd en de leiding gaf haar toestemming om daar les te gaan geven. Dus gewoon starten! Een paar schriften, een schoolbord. De drie kinderen zijn nu 54 kinderen in alle leeftijden van groep 1 tot 8.  Dyness is niet bevoegd als onderwijzeres. Ze is een natuurtalent naar wie kinderen luisteren en die heel goed orde, netheid en regelmaat voor elkaar krijgt.

Vanaf 2018 heb ik een open, vertrouwelijke, relatie met hen. Dit jaar nam ik Norman mee naar Lusaka om mij wegwijs te maken in de hoofdstad. Ik bezocht Kabelenge. De eerste 25 km is nog te doen. De overige 10 km bleek haast onmogelijk met een normale auto. Onderweg uitstappen en de auto door een plas duwen , water uit de auto hozen, dat bleek deel uit te maken van dit bezoek.

Wat zag ik.

Het is geen “zielig” verhaal. Gelukkig hebben de kinderen in deze boerenomgeving iedere dag te eten. Wel een klassiek beeld van kinderen die scholing nodig hebben. Een omgeving waar basisvoorzieningen nodig zijn. Dyness die de school wil bouwen.

De eerste nood: Een huis voor Dyness en leerkracht(en) die ze erbij moet aantrekken. Een school waar op dit moment in ieder geval al twee klaslokalen nodig zijn. De eerste nood was het kopen van land. Ik heb Dyness onmiddellijk toegezegd dat ze 2ha land mocht kopen. De aanschaf wordt in deze dagen officieel bekrachtigd.

Wat NU!

In  mijn brief van November noemde ik mijn doelen. Hieronder publiceer ik die opnieuw.

MAAR NU EERST HET BOVENSTAANDE: DIT VRAAGT OM BIJSTAND/HULP.

IK heb een voorlopige tekening en calculatie gemaakt.  Ik denk dat we met een bedrag van ongeveer  EURI 7500, -  huisvesting en schoollokalen kunnen realiseren. Meubilair en schoolmiddelen? Hier is nog geen indicatie voor.

Spreekt dit ook u aan om de kinderen van Kabelenge te helpen? Ik hoop het. Van harte aan u aanbevolen.

GEEF “DYNESS” EN DE KINDEREN EEN  HOOPVOL 2021

Andere doelen:

1e stappen zetten voor de workshop met alle kerkleiders in Mpongwe over de rechten, kansen, mogelijkheden en volwaardig burgerschap van mensen met een beperking eind 2021. Als vervolg op de workshop in 2020.

Begin oktober heeft de MLCC, aanvullend op wat er reeds aangeschaft was, een stuk land gekocht. Dit stuk land kon worden gekocht door een gift van de Gemeente Gods in Landgraaf. De gift is in eerste aanleg verstrekt als lening aan de MLCC. Het doel is om de plannen/visie op gang te helpen opdat de MLCC kan door ontwikkelen  en iets voor de gemeenschap tot stand te brengen

Visie: Alle faciliteiten die MLCC bouwt moeten een meerwaarde betekenen voor haar omgeving (Mpongwe) en daarnaast huisvesting bieden aan de activiteiten die nodig zijn om MLCC te ontwikkelen.

Hiervoor is een stuk land verkregen.

In totaal is er nu 1,9 ha (4,7 are) land. Er is geen elektriciteitsvoorziening daar.  De watervoorziening is er met handmatige pomp.

De plannen met dit land. (kosten zijn een reële inschatting op basis van de nu aanwezige info)

 Stap 1.

Bouw klaar maken; begroeiing/keien en verdere obstakels verwijderen, egaliseren.

Benodigd: Graafmachine, bulldozer. Kosten € 1500, - - € 2000,-

Planning november 2020 (voor 90% nu klaar)

Stap 2,

Ploegen en inzaaien Soja ; doel geld genereren voor verder bouwplannen.

Benodigd; huur ploeg en zaaisel   Kosten € 750,-

Stap 3

Hekwerk rondom land en toegangspoort.

Benodigd, ijzeren palen, cement stenen, gaas, prikkeldraad etc. Kosten € 7500,-

Planning eind 2020 – 1e kwartaal 2021

Stap 4

Ontwikkeling watertoren, solar installatie, aanschaf pomp

Kosten € 15.000,-

Planning 2021

Stap 5

Aanvraag voor het brengen van  elektra van station naar het land

Kosten Kosten € ?????

Stap 6

Bouwplannen/tekeningen multi functioneel centrum met school, vergader/kantoorruimtes, winkels, restaurants, evenementenhal

Architect, vergunningen etc. Kosten € ?????

1e acties lopen, een architect heeft beloofd mee te denken!

Stap 7

2e fase  bouw klaar maken land

Waterleidingen, riolering, elektriciteit Kosten € ??????

Stap 8.

1e fase bouwen basis school met faciliteiten voor mensen met beperking

Stap 9.

Ontwikkelen evenementenhal etc.

                                                                 

                                                                                              Van dit                                                 naar ……???

Alles hartelijk aanbevolen aan uw gebed, meedenken, donaties

Doneren: via ANBI Gemeente Gods Nederland; ovv Zambia NL55 RABO 0151 7827 25 of zonder ANBI rechtstreeks aan Phanera BV NL63 INGB 0007 7910 90

Geschreven door: